Actas das Xuntas de Goberno local do Concello de Dodro Actas das Xuntas de Goberno local do Concello de Dodro
Xuntas de goberno local do ano 2010