Contido web Contido web

Case vinte anos despois de facerse co Premio por primeira vez, Estevo Creus volve facerse gañador do Premio Eusebio Lorenzo Baleirón nesta XXX Edición coa obra "O lugar que non hai". 
O xurado reunido na Casa da Cultura de Dodro decidiu por unanimidade o gañador da obra, ao que felicitamos unha vez máis.

A entrega do premio será o vindeiro 16 de decembro no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, onde vos agardamos a todos e todas un ano máis, pola memoria de Eusebio e a das nosas letras.

FALLO DO XXVIII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN FALLO DO XXVIII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

No día de hoxe 12 de decembro de 2015, tivo lugar o fallo do XXVIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón por parte do xurado composto polo presidente, Valentín Alfonsín Somoza, os vocais Neves Soutelo, Ánxela Gracián, Malores Villanueva e Ramón Neto actuando como secretaria Adriana Sóñora Bustelo.

Acordan, previa deliberación do xurado, outorgar por unanimidade o premio ao libro presentado baixo o lema "Minifundio".

Aberta a plica resultou ser da autoría de Xerardo Quintiá Pérez.

O xurado destaca o estilo sobrio e limpo que vai ao esencial mantendo un ritmo constante que alterna poemas con moita musicalidade con outros máis próximos á prosa ou á lingua falada dándolle riqueza tonal.

O poemario é unha constante reflesión do que somos facendo unha intersección entre o pasado e o presente, con referencias culturalistas da literatura universal que enriquecen o texto e lle dá un novo sentido.

É un esforzo analítico dun universo en explosión: as paisaxes, as aldeas, a lingua, as pequenas cousas... Unha vivencia da infancia que remite a unha sociedade que xa non existe.

O xurado destaca tamén a alta calidade dos poemarios presentados e lamenta non poder premiar outros orixinais que tiñan calidade suficiente para levar o premio.

BASES DO XXVIII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2.015 BASES DO XXVIII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2.015

1. O Concello de Dodro, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poesía galega, manifestación sobranceira da nosa literatura, convoca a XXVIII edición do PREMIO EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN.

2. Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, con cadanseu libro escrito en lingua galega, segundo a normativa vixente.

3. Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital. No momento da resolución do certame non poderán estar presentados a ningún outro concurso.

4. Os participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ao seguinte enderezo:

"XXVIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón"

Concello de Dodro

Tallós, 32

15981 Dodro- A Coruña

5. As obras concursantes deberán ostentar o título e un lema, que tamén figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono e enderezo, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.

6. O prazo de presentación das obras remata o día 9 de novembro do ano 2015.

7. A dotación do premio, único e indivisible, será de 2.300 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade dos libros presentados, o premio poderá ser declarado deserto.

8. O xurado será designado polo Concello de Dodro. Formarano o presidente e o secretario -este, con voz e sen voto-, ambos membros da Corporación Municipal, e catro especialistas vinculados á poesía e/ou á crítica literaria. A composición do xurado farase pública cando remate o prazo de admisión de orixinais.

9. O fallo será dado a coñecer nun acto que se celebrará na Casa da Cultura do Concello de Dodro o día 12 de decembro de 2015. A entrega do premio realizarase o día 19 do mencionado mes. As obras non premiadas serán devoltas aos autores que as soliciten no prazo dun mes a contar do día do fallo.

10. A obra galardoada publicarase dentro da colección de poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón" da Editorial Sotelo Blanco, que se reserva os dereitos de edición. A contía do premio será considerada como un adianto dos dereitos de autoría. O autor ou autora recibirá gratuitamente 25 exemplares.

11. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases e a interpretación que delas faga o xurado, non admitíndose recurso contra a decisión que este nas suas funcións adopte.

FALLO DO XXVII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN FALLO DO XXVII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

Ramón Neto, arousán do ano 1975, é o gañador da XXVII edición do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón que convoca o Concello de Dodro. Así o decidiu por maioría o xurado, reunido esta mañá na Casa de Cultura, tras valorar "a boa estructuración e a eficaz progresión temática, que bebe de lecturas de tradición xermana como Paul Celan e Hölderling"


 

O gañador, que se presentou ao certame cun poemario titulado Zonas de Tránsito, reside en Bruselas e ten obra literaria publicada Agora, como gañador do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón recibirá 2.300 euros e a edición da obra.


 

Coordinado nesta edición por Xabier Castro Martínez, director do Centro PEN Galicia, o xurado estivo composto por Berta Dávila, Armando Requeixo, Roman Raña, Gonzalo Hermo e a concelleira de Cultura, Voluntariado e Asociacionismo de Dodro, Cristina Codesido Fernández que actuou como secretaria sen voto.

 

Previo ao fallo, os membros do xurado, acompañados polo alcalde de Dodro, Valentín Alfonsín Somoza, Manuel Lorenzo Baleirón, irmán de Eusebio e do poeta Paulino Vázquez, rendiron un tributo poético ademáis dunha ofrenda floral no cemiterio de San Xián de Laíño, onde repousan os restos de Eusebio Lorenzo Baleirón.

BASES DO XXVII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2.014 BASES DO XXVII PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2.014

1. O Concello de Dodro, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e    contribuír á promoción da poesía galega, manifestación sobranceira da    nosa literatura, convoca a XXVII edición do PREMIO EUSEBIO LORENZO          BALEIRÓN.

 2. Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, con cadanseu libro escrito en lingua galega, segundo a       normativa vixente.

3. Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital. No momento do fallo do certame, non poderán estar presentados a ningún outro concurso.

 4. Os participantes deberán enviar 4 exemplares da obra,    mecanografados, sen remite identificador, ó seguinte enderezo:

         "XXVII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón"

         Concello de Dodro

         Tallós, 32

         15981 Dodro- A Coruña

 5. As obras concursantes deberán ostentar o título e un lema, que tamén          figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono e enderezo, así como un pequeno currículo   literario, no caso de que teña obra publicada.

 6. O prazo de presentación das obras remata o día 7 de novembro do ano 2014.

 7. A dotación do Premio, único e indivisible, será de 2.300 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade dos libros presentados,         o premio poderá ser declarado deserto.

 8. O xurado será designado polo Concello de Dodro. Formarano o          presidente e o secretario – este, con voz e sen voto-, ambos membros da Corporación Municipal, e catro especialistas vencellados á poesía e/ou         á crítica literaria. A composición do xurado farase pública cando remate o         prazo de admisión de orixinais.

9. O fallo será dado a coñecer nun acto que se celebrará na Casa da Cultura do Concello de Dodro o día 13 de decembro de 2014. A entrega do premio realizarase o día 20 do mencionado mes. As obras non premiadas serán devoltas aos autores que as soliciten no prazo dun mes a contar do día do fallo.

10.  A obra galardoada publicarase dentro da Colección de Poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón" da Editorial Sotelo Blanco, que se reserva os dereitos de edición. A contía do premio será considerada como un adianto dos dereitos de autoría. O autor ou autora recibirá gratuitamente 25 exemplares.

11.  A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases e a interpretación que delas faga o xurado, non admitíndose recurso contra a decisión que este nas suas funcións adopte."

 

FALLO DO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN FALLO DO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

O Concello de Dodro otorga o XXVI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón a Cristina Ferreiro Real pola súa obra As paisaxes eléctricas.

Na presente edición, o xurado estivo composto por Xiana Arias Rego, Alba Cid Fernández, María Solar Núñez e Mariña Pérez Rei, baixo a coordinación de Xabier Castro Martínez, director do Centro PEN Galicia.

O fallo do premio tivo lugar este sábado, 14 de decembro, na Casa da Cultura de Dodro; nel o xurado salientou da obra gañadora “A fluidez e coherencia do poemario que apoiándose en referencias cinematográficas e musicais, debuxa unha distopía tecnolóxica”. Así mesmo, tamén compre destacar a alta calidade das 42 obras participantes nesta edición.

Como é tradición, tras a elección da obra premiada, os membros do xurado trasladáronse ata o cemiterio de San Xián de Laíño, acompañados de Manuel Lorenzo Baleirón, irmá de Eusebio, para realizar unha ofrenda floral na tumba do escritor.

MODIFICACIÓN DATA FALLO XURADO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN MODIFICACIÓN DATA FALLO XURADO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

XURADO DO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN XURADO DO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

BASES DO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2.013 BASES DO XXVI PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2.013

1. O Concello de Dodro, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poesía galega, manifestación sobranceira da nosa literatura, convoca a XXVI edición do PREMIO EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN.

2. Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, con cadanseu libro escrito en lingua galega, segundo a normativa vixente.

3. Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital. No momento do fallo do certame, non poderán estar presentados a ningún outro concurso.

4. Os participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ó seguinte enderezo:

"XXVI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón"

Concello de Dodro

Tallós, 32

15981 Dodro- A Coruña

5. As obras concursantes deberán ostentar o título e un lema, que tamén figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono e enderezo, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.

6. O prazo de presentación das obras remata o día 4 de novembro do ano 2013.

7.A dotación do Premio, único e indivisible, será de 2.300 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade dos libros presentados, o premio poderá ser declarado deserto.

8.O xurado será designado polo Concello de Dodro. Formarano o presidente e o secretario –este, con voz e sen voto-, ambos membros da Corporación Municipal, e catro especialistas vencellados á poesía e/ou á crítica literaria. A composición do xurado farase pública cando remate o prazo de admisión de orixinais.

9. O fallo será dado a coñecer nun acto que se celebrará na Casa da Cultura do Concello de Dodro o día 7 de decembro de 2013. A entrega do premio realizarase o día 21 do mencionado mes. As obras non premiadas serán devoltas aos autores que as soliciten no prazo dun mes a contar do día do fallo.

10. A obra galardoada publicarase dentro da Colección de Poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón" da Editorial Sotelo Blanco, que se reserva os dereitos de edición. A contía do premio será considerada como un adianto dos dereitos de autoría. O autor ou autora recibirá gratuitamente 25 exemplares.

11. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases e a interpretación que delas faga o xurado, non admitíndose recurso contra a decisión que este nas suas funcións adopte.

FALLO XXV PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN FALLO XXV PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

O xurado otorga o premio por unanimidade á obra "Viaxe ao interior da fenda", autor Serxio Iglesias Rodríguez.

O xurado destaca a capacidade para reescribir unha temática universal como é a perda, así como o coidado no rexistro poético especialmente na selección léxica e na creación de imaxes.

Despois do fallo realizouse unha ofrenda floral no cimenterio de San Xulián de Laiño, onde descansan os restos de Eusebio Lorenzo Baleirón.

 

XURADO DO XXV PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN XURADO DO XXV PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

COORDINADOR:

 

XABIER CASTRO MARTÍNEZ (Bilbao, 1971)

 

Director do Centro PEN Galicia, desenvolve a súa actividade no eido cultural e literario. Responsable de diversas publicacións, entre as que caben destacar a Colección de Poesía "Arte de Trobar", a de tradución "O gato tradutor" ou "Singulares", de narrativa breve e poesía. Como dinamizador cultural, ténse ocupado, dende 2001, da organización do Día Mundial da Poesía / World Poetry Day, dos premios bianuais "Rosalía de Castro", da Bienal Literaria Internacional "De pedra e de palabra" e doutras actividades de proxección internacional da literatura galega. Foi o responsable do Festival Free the Word! / Libera a palabra!, en colaboración coa UNESCO e o PEN International, celebrado en Santiago de Compostela en xullo 2010. É membro do Comité de Escritores en Prisión (WiPC), do Comité de Tradución e Dereitos Lingüísticos (T&LRC) e, dende 2011 coordina, con outros Centros de Europa, a Rede de Centros Europeos (European PEN Network).

 

XURADO:

 

INMA LÓPEZ SILVA (Santiago de Compostela, 1978)

 

É unha das novas narradoras galegas máis destacadas. Desde moi nova soubo que a literatura sería a súa canle para ver e expresar o mundo. Moi pronto, no ano 96, gaña o Premio Rúa Nova, convocado pola Biblioteca Nova 33, de Santiago. Ademais de escritora, destaca como crítica e investigadora teatral, colaboradora habitual en numerosas publicacións periódicas e científicas. Actualmente é profesora na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo.

Coa novela Memoria de cidades sen luz, publicada por Galaxia, obtivo o Premio Blanco Amor 2007. Posteriormente foi recoñecida co premio AELG como mellor obra de narrativa 2009 e o Arcebispo San Clemente como mellor novela en galego 2009.

 

Mª XESÚS NOGUEIRA (A Estrada, 1968)

 

Doutora en Filoloxía Galega e profesora na Facultade de Humanidades de Lugo. As súas principais liñas de investigación son a narrativa de Álvaro Cunqueiro e a poesía galega contemporánea. Foi membro dos consellos editores da revista Dorna e da colección de poesía Letras de Cal. Na actualidade éo do Boletín Galego de Literatura e colabora do portal en internet culturagalega.org. É ademais autora de artigos en volumes colectivos e revistas, onde tamén publica con regularidade crítica literaria.

 

BIEITO IGLESIAS (Ourense, 1957)

Licenciado en Xeografía e Historia e traballa como catedrático de Lingua e Literatura Galegas. Ténse adicado á tradución (nove tomos da Biblioteca Sherlock Holmes), columnista en La Voz, A Nosa Terra, e actualmente, en Tempos Novos e El Correo Gallego. Por este labor recibiu o premio de xornalismo Blanco-Torres. A súa bibliografía máis salientable cínguese ao campo da narrativa. Entre outras, ten publicado  Aventura en Nassau (relatos eróticos, 1991), Miss Ourense (relatos policiais, 1992), Bajo las más bellas estrellas (novela, premio Ciudad de Salamanca, 1998), O mellor francés de Barcelona (relatos, premio da Crítica galega, 2000), A noite das cabras do aire (novela, premio Merlín de literatura infantoxuvenil, 1999), A historia escríbese de noite (novela, premio García Barros, 2001), Amor e música lixeira (relatos, 2004) Pan e coitelo (Galaxia, 2008) e Contos da terra da tarde (Galaxia, 2011)

 

PURA PRADO (Ribeira, 1964)

Licenciada en Filoloxía Española pola USC. Membro de Prolingua, da Asociación Cultural Barbantia e da Asociación socioeducativa IMER. É correctora de selectividade na materia de Lingua Galega pola CIUGA e ten colaborado en diferentes publicacións como asesora e correctora lingüística, entre os que caben destacar 37 poemas por man propia (Ed. Bourel, 2006), Paixases de cinza (A. Piñeitro. Ed. Tosoxoutos) ou Tránsitos (Col. Bourel). Actualmente é profesora de Lingua e Literatura Galegas e Directora do IES Nº1 de Ribeira.

 

Contido web Contido web

Ofrenda floral a Eusebio Lorenzo Baleirón

Contido web Contido web

O xurado otorga o premio por unanimidade á obra "Con Gume de folla Humida" autor Isaac Xubín (Isaac Fernández Fernández, nado en 1.978 e natural de A Coruña).

O xurado destaca unha tensión poética mantida ó longo do poemario, que permite a fluidez dos versos de xeito natural, cunha mixtura da lingua, do tempo e da terra. Cabe salientar o amplo bagaxe lingüístico sen exhibicións e naturalidade. Salienta tamén a calidade en xeral das obras presentadas, así como o elevado número, o que pon de manifesto a importancia que este certame ten no ámbito da literatura galega.

Despois do fallo realizouse unha ofrenda floral no Cimenterio de San Xulián de Laiño, onde repousan os restos de Eusebio Lorenzo Baleirón. Na ofrenda leuse un poema de Cesare Parese do seu libro de poemas "Poesie del disamore". 

Contido web Contido web

 


BASES DO XXIV PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 2011

1. O Concello de Dodro, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poesía galega, manifestación sobranceira da nosa literatura, convoca a XXIV edición do PREMIO EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN.

2. Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, con cadanseu libro escrito en lingua galega, segundo a normativa vixente.

3. Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital. No momento do fallo do certame, non poderán estar presentados a ningún outro concurso.

4. Os participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ó seguinte enderezo:

"XXIV Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón"

Concello de Dodro

Tallós, 32

15981 Dodro- A Coruña

5. As obras concursantes deberán ostentar o título e un lema, que tamén figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono e enderezo, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.

6. O prazo de presentación das obras remata o día 13 de novembro do ano 2011.

7.A dotación do Premio, único e indivisible, será de 2.300 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade dos libros presentados, o premio poderá ser declarado deserto.

8.O xurado será designado polo Concello de Dodro. Formarano o presidente e o secretario –este, con voz e sen voto-, ambos membros da Corporación Municipal, e catro especialistas vencellados á poesía e/ou á crítica literaria. A composición do xurado farase pública cando remate o prazo de admisión de orixinais.

9. O fallo será dado a coñecer nun acto que se celebrará na Casa da Cultura do Concello de Dodro o día 10 de decembro de 2011. A entrega do premio realizarase o día 18 do mencionado mes. As obras non premiadas serán devoltas aos autores que as soliciten no prazo dun mes a contar do día do fallo.

10. A obra galardoada publicarase dentro da Colección de Poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón" da Editorial Sotelo Blanco, que se reserva os dereitos de edición. A contía do premio será considerada como un adianto dos dereitos de autoría. O autor ou autora recibirá gratuitamente 25 exemplares.

11. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases e a interpretación que delas faga o xurado, non admitíndose recurso contra a decisión que este nas suas funcións adopte."

 

Tel. para máis info: 981 802472