XUNTA DE GOBERNO LOCAL XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Membros da Xunta de goberno local:

Alcalde -Valentin Alfonsín Somoza

Tenente de alcalde e Concelleira de servizos sociais - Marisol Boga Grela

Concelleiro de obras - Maximino Rodríguez Borrazás

Concelleira de cultura, voluntariado e asociacionismo  - Adriana Sóñora Bustelo

 

Alcaldía:

Valentin Alfonsín Somoza

Concellería de Servizos Sociais e Igualdade

Marisol Boga Grela

Concellería de Obras

Maximino Rodríguez Borrazás

Concellería de Xuventude e Familia

María Fernández Chaves

Concellería de Deportes

 

Sergio José Boga Gómez

Concellería de Cultura, Voluntariado e Asociacionismo

Adriana Sóñora Bustelo