Visor da biblioteca de documentos Visor da biblioteca de documentos
Documentos
Mostrando 26 resultados.
Nome Tamaño Descargas
Ord.Nº 10 Taxa do Lixo.pdf 125,2k 50
Ord.Nº 11 Vallas.pdf 78,3k 23
Ord.Nº 12 Modif. Taxa pola prestación de servizos deportivos.pdf 63,2k 14
Ord.Nº 12 Taxa pola prestación de servizos deportivos.pdf 99,6k 21
Ord.Nº 13 Prezo publico pola prestación do servizo de tala.pdf 65,5k 28
Ord.Nº 14 Taxa servizo de subministro de auga potable e acometida.pdf 139,9k 25
Ord.Nº 15 Taxa prestación servizo rede sumudioiros e depuración augas.pdf 268,1k 27
Ord.Nº 16 Servizos culturais e uso instalacións municipais.pdf 105,7k 15
Ord.Nº 17 Servizos de telefonía móbil.pdf 198,5k 20
Ord.Nº 18 Uso pista pádel.pdf 182,0k 13
Ord.Nº 19 Taxa por utilización campo de fútbol de Chenlo.pdf 102,8k 12
Ord.Nº 1 Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras.pdf 79,3k 14
Ord.Nº 20 SAF.pdf 497,6k 25
Ord.Nº 21 Prezos públicos.pdf 164,2k 31
Ord.Nº 22 Prezos públicos cursos.pdf 85,6k 15
Ord.Nº 23 Xestión da Biomasa e distancias das plantacións.pdf 138,1k 31
Ord.Nº 24 Taxa servizos facultativos.pdf 134,9k 65
Ord.Nº 25 Tarxetas estac.vehículos e tarxetas accesibilidade.pdf 287,5k 14
Ord.Nº 2 Taxa licenzas e aut.admtvas de auto-taxis e aluguer.pdf 65,3k 17
Ord.Nº 3 IVHTM.pdf 153,9k 28
Ord.Nº 4 IAE.pdf 149,8k 14
Ord.Nº 5 Expedición de documentos.pdf 145,6k 219
Ord.Nº 6 Taxa por licencia de apertura establecementos.pdf 114,4k 20
Ord.Nº 7 Taxa polos servizos do pavillón polideportivo.pdf 86,0k 8
Ord.Nº 8 Taxa por ocupación de suelo, subsuelo e voo.pdf 135,4k 16
Ord.Nº 9 IBI.pdf 82,0k 19
Mostrando 26 resultados.