Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Bolsas para cursos de idiomas no estranxeiro

A Consellería de Traballo e Benestar convoca bolsas para cursos de idiomas no estranxeiro para o curso 2011-2012.

Axudas para Estudos Universitarios

A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas para estudos universitarios por causa sobrevida para o curso académico 2011-2012.

AXUDAS PARA CARNÉ DE CONDUCIR

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B.

Requisitos:

Ter entre 18 e 30 anos.

Residir en Galicia.

Ser titular do carné xove.

Estar en situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 6 meses.

Non ter na unidade familiar ingresos superiores a 2,5 veces o IPREM.

Mostrando o intervalo 11 - 13 de 13 resultados.
Resultados por páxina 5
de 3