Contido web Contido web

A corporación municipal actual está constituída por 4 grupos municipais:

Grupo Municipal do Partido Popular

D. Valentín Alfonsín Somoza

Dna. Maria Soledad Boga Grela

D. Maximino Rodríguez Borrazás

Dna. María del Carmen Fernández Chaves

D. Sergio José Boga Gómez

Dna. Adriana Sóñora Bustelo

 

Grupo Municipal do BNG

            D. Xoán Bautista Mariño Abuin

Grupo Municipal do Partido Socialista PSdeG-PSOE

D. Francisco Xavier Castro Tourís

Grupo Municipal de Unidade Veciñal de Dodro

D. Fabián Sanmarco Fabeiro

D. Xoán Xosé Vicente Franco

D. Abel Tarrío Abuín