Contacto co Concello de Dodro Contacto co Concello de Dodro
Concello de Dodro
Pode utilizar o seguinte formulario para poñerse en contacto co Concello.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Teléfonos Teléfonos

Casa do Concello
Tlf: 981 802 062 (de 9 a 14h.)
Fax: 981 802 142

Servizos Sociais
Tlf: 981 802 466 (de 9 a 14h.)
Fax: 981 802 543

Casa da Cultura
Tlf: 981 802 472

Polideportivo
Tlf: 981 802 532

Xulgado de Paz
Tlf: 981 802 443 (de 16:30 a 19h.)


Centro de Saúde
Tlf: 981 810 666

Centro de Día
Tlf: 981 802 414

Escola infantil
Tlf: 981 802 539

Farmacia Lestrobe
Tlf: 981 811 012

Farmacia Tallós
Tlf: 981 802 124

C.P.I. "Eusebio Lorenzo Baleirón"
Tlf: 981 802 205

CRA de Dodro

981 802 421

Garda Civil de Padrón
Tlf: 981 810 091

Recollida de Voluminosos
Tlf: 981 838 908