Contido web Contido web

Préstamo persoal

É un dos servizos que ofrece a biblioteca . Para facer uso deste servizo é necesario estar en posesión do carné da BPM de Dodro

A obtención do carné, é gratuíto. Para solicitalo, debe dirixirse á biblioteca provisto do seu DNI ou pasaporte, 2 fotos e encher un impreso.

Con este carné pódese levar a casa 2 libros por un período máximo de 15 días, renovables ata duas veces. Non procederá a prórroga cando o libro de que se trate fose solicitado en reserva.

As reservas, fanse: de forma presencial, telefónicamente 981 80 24 72,

por correo electrónico: dodro@rbgalicia.org

O préstamo persoal como o resto dos servizos da biblioteca é gratuíto

 

Outros servizos

Consulta en sala

Acceso a internet

 

E, lembra que podes atopar moitos máis libros, consultando o catálogo da Biblioteca en: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/

Contido web Contido web

Horario

De luns a venres

Mañá: 9- 14 h

Tarde: 15-20h

 

Información

Biblioteca Pública Municipal de Dodro

Tallós, 28

15981- Dodro

Tfno 981 802 472

dodro@rbgalicia.org