Actualidade na alcaldía Actualidade na alcaldía
Padrón municipal

Comunicación para que os veciños interesados en actualizar os seus datos do padrón municipal se acheguen polas oficinas municipais en horario de 9h a 14h.

Bonificación de IVTM para vehículos históricos

Anuncio sobre o padrón de abastamento de auga potable

A Xunta de Goberno Local do Concello na sesión ordinaria do dia 9/09/2011 acordou aprobar o padrón do servizo de abastamento de auga potable correspondente aos 1º e 2º trimestres do exercicio 2011.

Porén, expóñense ao público todos os datos incorporados ao dito padrón no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo de quince días a efectos de que os interesados presenten as alegacións que estimen oportunas.

Dodro, 29 de setembro de 2001

Anuncio orixinal en PDF

Resultado do proceso de selección de animador sociocultural

SELECCIÓN DE PERSOAL

 

POSTO: ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

 

Apelidos e nome

Resultado da selección

 

 

CAMINERO TEJEDO EVA

NON SELECCIONADA

CARNOTA PEREZ PATRICIA

NON SELECCIONADA

CARREGAL FERNANDEZ LUCIA

NON PRESENTADA

CARREIRA TRIGO SERXIO

NON SELECCIONADO

DAVILA CACHEDA SABELA

NON PRESENTADA

FERNANDEZ ABUIN SILVIA MARIA

NON SELECCIONADA

MARTINEZ CALVO LAURA

NON SELECCIONADA

PARDO TABOADA MARTA MARIA

NON PRESENTADA

PIÑEIRO PEREZ VANESSA

SELECCIONADA

REYES QUINTELA LAURA

NON SELECCIONADA

EN PDF

Exposición fotografías

Mostrando o intervalo 121 - 125 de 132 resultados.
Resultados por páxina 5
de 27