Actualidade na alcaldía Actualidade na alcaldía
Anuncio sobre o padrón de abastamento de auga potable

A Xunta de Goberno Local do Concello na sesión ordinaria do dia 9/09/2011 acordou aprobar o padrón do servizo de abastamento de auga potable correspondente aos 1º e 2º trimestres do exercicio 2011.

Porén, expóñense ao público todos os datos incorporados ao dito padrón no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo de quince días a efectos de que os interesados presenten as alegacións que estimen oportunas.

Dodro, 29 de setembro de 2001

Anuncio orixinal en PDF

Resultado do proceso de selección de animador sociocultural

SELECCIÓN DE PERSOAL

 

POSTO: ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

 

Apelidos e nome

Resultado da selección

 

 

CAMINERO TEJEDO EVA

NON SELECCIONADA

CARNOTA PEREZ PATRICIA

NON SELECCIONADA

CARREGAL FERNANDEZ LUCIA

NON PRESENTADA

CARREIRA TRIGO SERXIO

NON SELECCIONADO

DAVILA CACHEDA SABELA

NON PRESENTADA

FERNANDEZ ABUIN SILVIA MARIA

NON SELECCIONADA

MARTINEZ CALVO LAURA

NON SELECCIONADA

PARDO TABOADA MARTA MARIA

NON PRESENTADA

PIÑEIRO PEREZ VANESSA

SELECCIONADA

REYES QUINTELA LAURA

NON SELECCIONADA

EN PDF

Exposición fotografías

Oferta de traballo de empresa de azafatas

A empresa "Azaga Azafatas y Global Congresos" achega ó Concello de Dodro oferta de traballo para os días 5 e 6 de agosto en Riveira para a promoción dun novo producto dun importante grupo empresarial galego.

Xornada laboral: 10.00-15.00h e 19.00-21.00h (horario susceptible de modificación)

Contrato, Seguridade Social: Por día traballado

Salario: 40€ brutos/día

Dietas de desplazamento e xantar para aquelas azafatas que se desplacen desde Dodro, Rianxo, A Pobra, etc.

Requisitos:

Muller, idade de 20 a 30 anos, boa presencia, responsabilidade e trato agradable. Experiencia en atenció ó público (requisito non determinante).

Enviar curriculum vitae  con datos persoais, foto carnet, teléfono, mail e experiencia laboral a:

globalazaga@globalazaga.com

Persoas seleccionadas ao abeiro do Plan de Cooperación 2011

Publícanse as listas co resultado das probas para a selección de persoal laboral do Concello de Dodro ao abeiro do Plan de Cooperación da Deputación da Coruña do 2011

Albaneis

Arqueologos

Arquitectos técnicos

Canteiros

Peóns de obras

Peóns forestais

Tractoristas

Xardineiros

Mostrando o intervalo 121 - 125 de 130 resultados.
Resultados por páxina 5
de 26